Badania symulacyjne wibroizolowanych torowisk tramwajowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Autobusy (Łódź) (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
2450-7725
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
491--495
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article discusses simulation studies of vibroisolated tram tracks on the example of Silesian agglomerations. The numerical model of the substrate was developed and the vibration simulation was performed in the case of vibroisolation of tram tracks and the track laid on the concrete substrate. The measurements of vibrations made earlier were used as a input to the numerical model. A simulation and comparison of the results was made for the construction of a building near the track. The results of the simulation confirm the validity of the use of vibroisolation with elastomeric materials whose physico-mechanical properties are properly examined and the physical and geometrical parameters properly selected.
Język
PL
Treść
W artykule omówiony zostały badania symulacyjne wibroizolowanych torowisk tramwajowych na przykładzie aglomeracji śląskiej. Opracowano model numeryczny podłoża i przeprowadzono symulację drgań w przypadku drgań torowiska wibroizolowanego oraz torowiska posadowionego na podłożu betonowym. Jako wejście do modelu numerycznego wykorzystano pomiary drgań wykonanych wcześniej. Przeprowadzono symulację i porównanie wyników w oparciu o konstrukcję budynku znajdującego się w pobliżu torowiska. Wyniki symulacji potwierdzają zasadność stosowania wibroizolacji z materiałami elastomerowymi których własności fizyko-mechaniczne są prawidłowo zbadane, a parametry fizyczne i geometryczne prawidłowo dobrane.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:108388