Bezpieczeństwo pracy platform roboczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-4224
EISSN
Wydawca
Wyższy Urząd Górniczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
9
Strony od-do
27--34
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
platformy robocze
mocowanie lin stalowych
podnoszenie ładunków
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper deals with the safety of operation of work platforms. Platforms of this type used in various works executed both at height and in the mining shafts always constitute hazard for the safety of the persons present at these platforms. The proper designing of these structures and development of the principles for their proper operation is the key aspect of their safety. The paper was based on the expert opinion provided to determine the causes of an accident of a work platform, as a result of which four employees operating the platform were dead. The platform used to dismantle the chimney was to be pulled up to the crown of the chimney with four BYGGING hoists. In the developed technology, the methods of installation was used with the walking hoists by Bygging. Lifting up was to be executed on 4 ropes running with four lifting jacks. It can be concluded with high probability, that the direct cause of the disaster was slipping out of 2 ropes from the wedge symmetric thimble clamps. As it was proven during the test described in the paper, several simultaneous factors contributed to the wrong running of the ropes in the clamps, including the use of severely worn out clamps, the unconducting load tests for particular clamps after their installation and the lack of inspection of the clamps during a long-time operation of lifting the platform up.
Język
PL
Treść
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy platform roboczych. Platformy tego typu wykorzystywane są przy różnych pracach wykonywanych zarówno na wysokości, jak i w szybach górniczych i stanowią zawsze zagrożenie dla bezpieczeństwa osób na nich przebywających. Właściwe zaprojektowanie tych obiektów oraz opracowanie zasad ich poprawnej eksploatacji to kluczowe aspekty ich bezpieczeństwa [3]. Artykuł powstał na bazie ekspertyzy wykonywanej dla ustalenia przyczyn wypadku platformy roboczej, w wyniku którego śmierć poniosło czterech pracowników obsługujących platformę.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109481