Diagnostyka lin kompaktowanych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze [stanowi kontynuację Transport Przemysłowy] (4pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-5489
EISSN
Wydawca
"HMR-Trans" (Wrocław)
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
63--66
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article proposes extending the scope of non-destructive tests of compact corded wire ropes with the method of magnetic metal memory (MMM). Based on laboratory tests, it is possible to reliably detect weak magnetic anomalies and “structure defects” using a digital magnetometer (compass). Comparative studies of the active magnetic method of MTR (requiring strong magnetization of the rope fragment) with the MMM method were performed on a compact line operated in the mining tower Bzie1. The topics is illustrated by examples.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono propozycję rozszerzenia zakresu badań nieniszczących lin kompaktowanych (o powierzchniowym stuku drutów) o metodę magnetycznej pamięci metalu (MPM). Na podstawie badań laboratoryjnych wykazano możliwość wiarygodnej detekcji słabych anomalii magnetycznych i „wad struktury” za pomocą cyfrowego magnetometru (kompasu). Badania porównawcze aktywnej metody magnetycznej MTR (wymagającej silnego magnesowania fragmentu liny) z metodą MPM wykonano na linie kompaktowanej eksploatowanej w szybie Bzie1. Omawianą tematykę zobrazowano przykładami.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109101