Rola badań lin w procesie bezpiecznej eksploatacji kolei linowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Komunikacyjny (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2232
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
15--22
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
magnetic testing
wire ropes
rope diagnostics
rope damage
visual testing
PL
badania magnetyczne
liny stalowe
diagnostyka lin
uszkodzenia lin
badania wizualne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the problems connected with the dynamic development of the cableways in Poland in recent years. The authors characterize ropeways which most often are run in Poland. Authors focus on the role of obligatory testing in the operation of ropeways. They pay most attention to steel wire ropes and some elements cooperating with them. The article discusses the main causes of wear of ropes and mechanisms of damage such as fatigue, wear and different corrosion patterns. The examples of such damage and the place in which they can occur are presented. Main attention was placed on visual assessment of damage caused by corrosive wear.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono problematykę związaną z dynamicznym rozwojem kolei linowych w Polsce w ostatnich latach. Autorzy charakteryzują koleje linowe jakie najczęściej uruchamiane są w Polsce. Koncentrują się na roli wymaganych badań w eksploatacji tych urządzeń. Najwięcej uwagi poświęcają linom stalowym i elementom z nimi współpracujących. W artykule omówiono główne przyczyny zużywania się lin stalowych i mechanizmy powstawania podstawowych uszkodzeń takich jak zużycie zmęczeniowe korozja i starcia. Przedstawiono przykłady ta kich uszkodzeń i miejsca w których mogą wystąpić. Szczególny nacisk położono na ocenę wizualną i uszkodzenia wywołane zużyciem korozyjnym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:104865