Symulacja rozchodzenia się fali drganiowej od torowiska tramwajowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Autobusy (Łódź) (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
2450-7725
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
518--523
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article discusses simulation of vibration wave propagation in the ground for tram tracks viroisolated and nonvibroisolated on the example of the Silesian agglomeration. The numerical model of the ground was developed and the vibration simulation was performed in the case of vibration of the vibration rail track and the track laid on the concrete substrate. As a input to the numerical model, results of measurements of vibrations made earlier were used. The simulations were carried out and the impact of dynamic loads on the construction of a building near the track and on the basis of SWD scales was assessed. Simulation confirmed that the vibration wave in the ground is a Rayleigh wave type.
Język
PL
Treść
W artykule omówiony zostały badania symulacyjne rozchodzenia się fali drganiowej od wibroizolowanych i nie wibroizolowanych torowisk tramwajowych na przykładzie aglomeracji śląskiej. Opracowano model numeryczny podłoża i przeprowadzono symulację drgań w przypadku drgań torowiska wibroizolowanego oraz torowiska posadowionego na podłożu betonowym. Jako wejście do modelu numerycznego wykorzystano pomiary drgań wykonanych wcześniej. Przeprowadzono symulację i oszacowano wpływ oddziaływań dynamicznych na konstrukcję budynku znajdującego się w pobliżu torowisk i w oparciu o skale SWD oceniono stan zagrożenia konstrukcji. Symulacja potwierdziła że fala drganiowa w gruncie ma charakter fali Rayleigha.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:108391