Synthesis of manganese-cobalt spinel via wet chemistry methods and its properties
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Ceramics International (40pkt w roku publikacji)
ISSN
0272-8842
EISSN
1873-3956
Wydawca
Elsevier Science Ltd.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
17
Strony od-do
15597--15609
Numer tomu
43
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
microstructure
metallic interconnects
solid oxide fuel cell (SOFC)
electrical conductivity
spinels
cobalt manganese ceramics
Streszczenia
Język
EN
Treść
Mn1.2Co1.8O4 spinel was synthesized via co-precipitation and EDTA gel processes to optimize the performance of high-quality spinel protective-conducting films deposited on steel interconnects. In the case of co-precipitation, in which ammonium hydroxide, ammonium oxalate, and ammonium carbonate were used as precipitating agents, two procedures were applied. In the first one, which was conventional, the precipitating agent was introduced into a mixture of salts, while in the other one, filter paper pre-saturated with a mixture of salts was soaked in the precipitating solution. The calcinated powders prepared via both conventional co-precipitation with ammonium hydroxide and EDTA gel processes were pure cubic spinels. The remaining powders had a dual-phase composition with cubic and tetragonal phases. Aside from the sinter obtained from the powder prepared via conventional co-precipitation with ammonium carbonate, which had a composition of Mn1.5Co1.5O4, all sinters were Mn1.2Co1.8O4 cubic spinels. The highest electrical conductivity at 1023 K was observed for the spinel obtained from the powder prepared via conventional co-precipitation with ammonium hydroxide (61.5 S cm−1), while the lowest conductivity was measured for the Mn1.5Co1.5O4 spinel (14.7 S cm−1). The study confirmed that the Mn1.2Co1.8O4 spinel prepared via conventional co-precipitation with ammonium hydroxide is a suitable material for the surface modification of ferritic stainless steel applied in IT-SOFC interconnects.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:108847
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych