Mechatronics supported virtual bronchoscopy for navigation in bronchoscopy of peripheral respiratory tree
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
VipIMAGE 2017 : Proceedings of the VI ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing Porto, Portugal, October 18-20, 2017
Data publikacji
2017
ISBN
978-3-319-68194-8
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Mechatronics supported virtual bronchoscopy for navigation in bronchoscopy of peripheral respiratory tree
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
320-328
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Pozostali autorzy
+ 7
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
VipIMAGE 2017 : VI ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing
Początek konferencji
2017-10-18
Koniec konferencji
2017-10-20
Lokalizacja konferencji
Porto
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-77308
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych