Eco-buildings sustainable design in linkage with remote sensing and underground urban agriculture
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 27 - 29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green-technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society
Data publikacji
2017
ISBN
978-619-7408-29-4
Wydawca
STEF92 Technology Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Eco-buildings sustainable design in linkage with remote sensing and underground urban agriculture
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
835-844
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017
Początek konferencji
2017-11-27
Koniec konferencji
2017-11-29
Lokalizacja konferencji
Vienna
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-76428
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych