MODELOWANIE I ANALIZY SZLIFOWANIA POWIERZCHNI ŚRUBOWYCH W ZINTEGROWANYM ŚRODOWISKU CAD/CAE
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Inżynieria Maszyn
ISSN
1426-708X
EISSN
Wydawca
Wrocławska Rady FSNT NOT
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
19-32
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
symulacja
modelowanie
CAD/CAE
zarys ślimaka
szlifowanie
powierzchnia śrubowa
łańcuch wymiarowy 3D
angielski
simulation
modeling
CAD/CAE
the profile of worm
grinding
surface screw
chain dimensional 3D
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki modelowania procesu szlifowania powierzchni śrubowych stożkopochodnych z wykorzystaniem zintegrowanego systemu CAD/CAE. Opracowane modele pozwalają na przeprowadzenie analizy dokładności obróbki z uwzględnieniem odchyłek wymiarowo-kształtowych ściernicy, bicia osiowego i promieniowego przedmiotu obrabianego i ściernicy. Przedstawione przykładowe wyniki badań ilustrują wpływ wybranych parametrów układu technologicznego na odchylenia od prostoliniowości zarysu osiowego szlifowanej, stożkopochodnej powierzchni śrubowej ślimaka.
Język
angielski
Treść
The article presents methodology and modeling results of the grinding process of cone-derived helical surface using integrated CAD/CAE. The models allow to analyze the machining accuracy, taking into account the deviations dimensionally-shaped grinding wheel, axial runout, radial workpiece and a grinding wheel. The sample test results illustrate the effect of selected parameters of technological on deviations from the straightness of contour axial grinding, cone-derived helical surface of the worm.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Inżynieria materiałowa
Machinery construction and operation
Materials science
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:806452