Analiza dokładności formuł do wyznaczania powierzchni ciała człowieka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Modelowanie Inżynierskie (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1896-771X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
62
Strony od-do
56-61
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
POWIERZCHNIA CIAŁA CZŁOWIEKA
SKANOWANIE 3D
Streszczenia
Język
Treść
Powierzchnia ciała człowieka (body surface area, BSA) jest wskaźnikiem o szerokim spektrum zastosowań w lecznictwie medycznym (m.in. w chemioterapii, transplantologii oraz toksykologii). Każdy z istniejących wzorów do wyznaczania wartości BSA charakteryzuje się pewnym (lepszym bądź gorszym) współczynnikiem zgodności pomiędzy wartością obliczoną, a wartością dokładną – uzyskaną na podstawie pomiaru skanerem 3D. Współczynnik ten jest tym wyższy, im bardziej zróżnicowana jest grupa testowa. Dlatego, dokonując w artykule analizy błędów BSA, zbadano zróżnicowaną grupę osób, którą następnie podzielono na dwie podgrupy. Pierwszą podgrupę stanowiły osoby zdrowe o prawidłowej wartości BMI, natomiast grupę drugą – osoby o nieprawidłowej wartości BMI i/lub osoby, o nieprawidłowej (zdeformowanej) budowie ciała. W przypadku pierwszej grupy rozbieżności pomiędzy wartościami pomiarowymi ,a obliczonymi sięgnęły od 5,2% do 10,7%, natomiast w przypadku drugiej grupy rozbieżności te wyniosły od 10,5% do 34,3%. Do obliczeń przyjęto 25 najczęściej stosowanych formuł do estymacji BSA.
Inne
System-identifier
141657