Możliwość wykorzystania całych używanych opon
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle
ISSN
2082-6877
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
23-25
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
RECYKLING ODPADY GUMOWE OPONY
Streszczenia
Język
Treść
Nieustannie rosnący popyt na wszelkiego typu pojazdy samochodowe i regularna wymiana opon przez użytkowników powodują ciągły wzrost liczby zużytych opon, które wymagają zagospodarowania. Stosowane są dwa główne rozwiązania problemu utylizacji opon, tj. wtórne wykorzystanie bądź recykling. Komisja Europejska sklasyfikowała zużyte opony jako jeden z priorytetowych strumieni odpadów. Należy zaznaczyć, iż opony, które mogą być poddane bieżnikowaniu nie stanowią odpadu w świetle prawa europejskiego. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania całych używanych opon. Szczegółowo omówiono proces bieżnikowania oraz recykling produktowy. Zaletą wymienionych sposobów zagospodarowania opon jest to, iż nie wymagają uprzedniej obróbki ani rozdrobnienia gumy i związanych z tym nakładów finansowych. Recykling produktowy, stanowiący formę recyklingu materiałowego, pozwala zastosować całe zużyte opony w budownictwie lądowym, morskim czy inżynierii środowiska przy niewielkich kosztach na wykonanie określonych konstrukcji. Z kolei bieżnikowanie opon, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz maksymalnemu wykorzystaniu już wytworzonych produktów, pozwala wydłużyć okres użytkowania opony, tym samym ograniczając zużycie surowców. Obydwie metody zagospodarowania opon są ekonomiczne, bezodpadowe, a ponadto nie zanieczyszczają środowiska.
Inne
System-identifier
142986