Ewaluacja interwencji w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego - stan obecny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Ekonomii (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
Ewaluacja wpływy programów transportowych : teoria i praktyka
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-940563-4-6
Wydawca
Centrum Unijnych Programów Transportowych
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Ewaluacja interwencji w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego - stan obecny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
42-56
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
INTERWENCJONIZM OCENA ZAKRES TRANSPORT
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
Interwencjonizm publiczny polega na realizacji polityki ekonomicznej i społecznej poprzez aktywne oddziaływania państwa za pomocą instrumentów na sferę produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Interwencjonizm wynika z faktu niedoskonałej regulacji działalności na rynkach usług transportowych. W transporcie, podobnie jak w innych dziedzinach gospodarowania, nie jest możliwe osiągnięcie efektywności ekonomicznej, jeżeli ceny za świadczone usługi nie odzwierciedlają faktycznie ponoszonych kosztów wewnętrznych i zewnętrznych ich wytworzenia. Interwencjonizm publiczny w transporcie jest zdeterminowany realizacją celów polityki transportowej, a w transporcie pasażerskim także dążeniem do jego integracji.
Inne
System-identifier
PX-59faeb6ad5de78729395d898