Specyfika relacji sądów z interesariuszami. W kierunku budowania zaufania do sądów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Ekonomii (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
Organizacja w sieci relacji
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7283-835-3
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Specyfika relacji sądów z interesariuszami. W kierunku budowania zaufania do sądów
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
142-153
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.375
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
INTERESARIUSZE;SĄD;SIECI;SIECI PUBLICZNE
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych, w tym sądów, powinna być oparta na etycznych relacjach z interesariuszami. Na obecną chwilę wiedza w zakresie zarządzania relacjami z interesariuszami, w szczególności rozpoznanie motywów, jakie skłaniają decydentów do podejmowania konkretnych działań wobec różnych grup interesariuszy, jest wciąż bardzo słabo rozpoznanym obszarem. Z tego względu w artykule podjęto rozważania dotyczące specyfiki relacji sądów z interesariuszami jakie powinny cechować sąd, aby móc budować ich zaufanie. Przedstawiono wyniki badań ilościowych dotyczących oceny działań podejmowanych przez sąd w oczach sędziów, a także ilości przekazywanych obszarów informacji różnym interesariuszom.
Język
Treść
Inne
System-identifier
PX-5aaa4332d5deb1580d409067