The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Teologiczne (12pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-7272
EISSN
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
95-114
Numer tomu
64
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1505
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
Pope Francis
exhortation Amoris Laetitia
pastoral care of the family
renewal of pastoral care
PL
papież Franciszek
adhortacja Amoris laetitia
duszpasterstwo rodzin
odnowa duszpasterstwa
Streszczenia
Język
PL
Treść
Dążenie papieża Franciszka do odnowy duszpasterstwa rodzin opiera się na głęboko zakorzenionych teologicznie prawach działalności Kościoła. W adhortacji Amoris laetitia wyraźnie uwidacznia się prawo działania łaski Bożej, prawo miłości duszpasterskiej, paschalne prawo ofiary oraz prawo misyjności Kościoła. W dokumencie znajdujemy także kilka kierunków odnowy duszpasterstwa rodzin. Kluczowe miejsce zajmuje umacnianie podmiotowości parafii, a wraz z nim umacnianie podmiotowości małżonków i Kościoła domowego w duszpasterstwie rodzin. Następnie znajdujemy zachętę do odnowy przygotowania do małżeństwa we wspólnocie kościelnej oraz rozwoju i umacniania duszpasterstwa małżeństw. Na przedłużeniu troski duszpasterskiej o narzeczonych i małżeństwa Papież lokuje troskę o pary w sytuacjach nieprawidłowych. Konsekwentnie, dla realizacji wskazanych kierunków rozwoju i odnowy duszpasterstwa rodzin, potrzebna jest odnowa i pogłębienie formacji alumnów i kapłanów do pracy z narzeczonymi, małżeństwami, rodzinami i parami.
Język
EN
Treść
The aspirations of Pope Francis for the renewal of pastoral care of the family are based on the deeply theologically rooted principles of the Church’s proper role. In the exhortation Amoris Laetitia, the principle of God’s grace, the principle of pastoral love, the paschal principle of sacrifice and the principle of the Church’s missionary activity are all clearly visible. In the document, we can also find a few directions for the renewal of the pastoral care of the family. The strengthening of the focus of the parish as well as the strengthening of the focus of spouses and the domestic Church on pastoral care of the family are crucial. Further on, we find encouragement for the renewal of the preparation for marriage within the ecclesial community, and for the development and strengthening of the pastoral care of married couples. The Pope sees the care for those in irregular situations as an extension of the pastoral care of engaged and married couples. Consequently, for the realization of the desired directions in the development and renewal of pastoralcare of the family, it is necessary to expand and deepen the formation of seminarians and priests for their pastoral work with engaged persons, married couples and families.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
124715
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych