Teoria języka religijnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2080-6345
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
5-32
Numer tomu
64
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,68935
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
religious language
theory of religious language
religious language studies
assertive and non-assertive sentences
A. Grabener-Haider
PL
język religijny
teoria języka religijnego
teologia
nauka o języku religijnym
zdania asertoryczne i nieasertoryczne
A. Graber-Haider
Streszczenia
Język
EN
Treść
[...]
Język
PL
Treść
Bibliografia języka religijnego w Polsce jest dość bogata, ale ogranicza się do strony materialnej języka, a nie jego teorii. Dlatego wydaje się, że pośród wielu różnych teorii języka religijnego ważne jest zapoznanie się z propozycją, jaką zaproponował jeszcze w latach 70. XX wieku Anton Grabner-Haider (* 1940), obecnie emerytowany austriacki Profesor. Przyjmuje on teorię „krytycznej znaczeniowości” (kritische Bedeutsamkeit) języka religijnego i ją dalej rozwija. Punktem wyjścia jest tu ujęcie teologii jako „wiedzy usystematyzowanej”, jako najwyższej postaci systematyzowania języka religijnego”. Tym samym zakłada się, że możliwa jest ścisła nauka o religijnym języku. Teologia zbudowana jest na bazie języka religijnego, a więc posiada charakter zdaniowy i znaczeniowy (semantyczny). Język religijny ma zatem swoją część asertoryczna (stwierdzenie danego stanu rzeczy) i nieasertoryczna (symbole, obrazy, akty mówienia). Na tej strukturze Grabner-Haider ukazuje wypowiedzi skrypturystyczne: biblijne, dogmatyczne, liturgiczne, ojców Kościoła i teologów. W każdym razie austriacki Uczony przełamuje dominalizm językowy w ujęciu Wiener Kreis i przypisuje językowi religijnemu znaczenie obiektywne w ramach określonego systemu.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
124000
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych