Caritas jako trzeci sektor społeczeństwa w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Musicam sacram dilexit : księga pamiątkowa dedykowana księdzu Henrykowi Ćwiekowi, profesorowi wyższych seminariów duchownych w Sandomierzu i Radomiu : studia i materiały
Data publikacji
2017
ISBN
9788377894705
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Caritas jako trzeci sektor społeczeństwa w Polsce
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
365-376
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7125
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
Caritas
volunteerism
legislature
Roman Catholic Church
Poland
civic social sector
PL
Caritas
wolontariat
prawodawstwo
Polska
Kościół Rzymskokatolicki
trzeci sektor społeczeństwa
Streszczenia
Język
EN
Treść
In contemporary Poland, there are a number of institutions focusing on social work, which can be classified in the so-called civic sector. Among the church-operated organisations using the services of volunteers, the Roman Catholic Caritas plays a key part. The paper discusses its legal and organisational situation. First it describes the oppressive period of the second half of the 20th century, when social work in Poland was directly controlled by the communist government. It then captures the legal foundation for the functioning of church-operated institutions in the social security system in democratic Poland. The last topic is the codification of the status of volunteers and of publicly beneficial organisations. Volunteers cooperating with the Roman Catholic Caritas are one of the key factors of the systematic material, mental, social and spiritual support of the human being in need.
Język
PL
Treść
We współczesnej Polsce istnieje wiele instytucji skupiających się na pracy społecznej, które można sklasyfikować w tzw. Sektorze obywatelskim. Wśród organizacji prowadzonych przez Kościół korzystających z usług wolontariuszy, kluczową rolę odgrywa rzymskokatolicka Caritas. W pracy omówiono sytuację prawną i organizacyjną organizacji Caritas. Najpierw opisuje on okres drugiej połowy XX wieku, gdy praca socjalna w Polsce była bezpośrednio kontrolowana przez rząd komunistyczny. Następnie autor przedstawia podstawy prawne funkcjonowania instytucji zarządzanych przez Kościół w systemie zabezpieczenia społecznego w demokratycznej Polsce. Ostatnim tematem jest kodyfikacja statusu wolontariuszy i organizacji pożytku publicznego. Wolontariusze współpracujący z rzymskokatolicką Caritas są jednym z kluczowych czynników systematycznego materialnego, psychicznego, społecznego i duchowego wsparcia ludzi potrzebujących pomocy.
Inne
System-identifier
123839