Znaczenie pracy nad przeniesieniem dla związku między zahamowaniem pacjenta przed psychoterapią a dobrą relacją z psychoterapeutą i skutecznością psychoterapii
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii
Data publikacji
2017
ISBN
978-8364953-89-7
Wydawca
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Znaczenie pracy nad przeniesieniem dla związku między zahamowaniem pacjenta przed psychoterapią a dobrą relacją z psychoterapeutą i skutecznością psychoterapii
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
247-262
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
rozdział w monografii naukowej
Inne
System-identifier
PX-5a74490dd5deaf7b6bf2f4f4