Stanowisko Parchliny : rozwój i zanik pojezierza eemskiego w świetle badań multidyscyplinarnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (Uniwersytet Wrocławski)
Książka
Tytuł książki
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej", 4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa
Data publikacji
2017
ISBN
97883934441747
Wydawca
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii. Uniwersytet Łódzki
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Stanowisko Parchliny : rozwój i zanik pojezierza eemskiego w świetle badań multidyscyplinarnych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
136-143
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,43
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 8
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej"
Początek konferencji
2017-09-04
Koniec konferencji
2017-09-08
Lokalizacja konferencji
Wawrzkowizna k/Bełchatowa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5a12d760d5de6ebfac32e76b