COMMISSIONING OF THE J-PET DETECTOR FOR STUDIES OF DECAYS OF POSITRONIUM ATOMS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
ACTA PHYSICA POLONICA B (20pkt w roku publikacji)
ISSN
0587-4254
EISSN
Wydawca
POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
10
Strony od-do
1961-1968
Numer tomu
48
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 29
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2nd Jagiellonian Symposium on Fundamental and Applied Subatomic Physics
Początek konferencji
2017-06-04
Koniec konferencji
2017-06-09
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-5a8d4417d5de2a117ddcf58e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych