A micro corpus of 19 century Polish
PBN-AR
Instytucja
Wydział Polonistyki (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Grammar and Corpora 2016
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
Heidelberg University Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
A micro corpus of 19 century Polish
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,25
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Grammar and Corpora
Nazwa konferencji
Grammar and Corpora
Początek konferencji
2016-11-09
Koniec konferencji
2016-11-11
Lokalizacja konferencji
Institut fur Deutsche Sprache, Mannheim, Germany
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5a9fcde5d5dee740fcde5df0