Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
EKONOMISTA (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0013-3205
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
644-674
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,36
Słowa kluczowe
PL
dobrostan
cykl koniunkturalny
oczekiwania społeczne
Polska
EN
well-being
business cycle
social expectations
Poland
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Autorzy wykorzystują zintegrowany wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego, zwany wskaźnikiem ALK (BDI) do analizy koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 1999–2016. Wskaźnik ALK obejmuje 43 zmienne społeczne i ekonomiczne w podziale na cztery grupy: 1) oceny bieżącej sytuacji społecznej i politycznej, 2) przewidywania społeczne, 3) wewnętrzna sytuacja ekonomiczna, 4) czynniki zewnętrzne. Autorzy wskazują, że przewidywania społeczne mają wpływ na przebieg cyklu koniunkturalnego, a ekonomia społecznych emocji może być wykorzystywana do jego prognozowania.
Język
EN
Treść
The authors use an integrated indicator of socio-economic development, called ALK (BDI), to analyze business cycles in the Polish economy in the period 1999-2016. The indicator includes 43 social and economic variables contained in four groups: (1) current assessments of social and political situation, (2) social expectations, (3) internal economic situation, (4) external factors. The authors show that social expectations have impact on the business cycle, and the economy of social emotions can be used to forecast it.
Inne
System-identifier
119643