Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15 Glosa
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-1850
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
12-34
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,83
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
własność intelektualna
znaki towarowe
zakres ochrony znaków towarowych składających się z koloru per se
EN
intellectual property
trade marks
scope of protecti on of trade marks consisti ng of colour per se
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The subject-matt er of the commentary is the protecti on of a trade mark which is a combinati on of colours per se. The commented judgment sets a precedent and merits approval. The Supreme Court held that it could not be assumed that a trade mark consisti ng of a combinati on of two colours granted protecti on to each form of the combinati on. Such a trade mark cannot be considered to have a disti ncti ve character, because the arrangement of colours is not defi ned if the only specifi cati on is 50%–50%. A similar viewpoint as that of the Supreme Court was assumed by the Court of Justi ce when the latt er examined a complaint against the decision of EUIPO Board of Appeal in a subsequent judgment concerning the same trade mark.
Inne
System-identifier
119782