Praktyka zastosowania automatycznej oceny rozwiązań w Systemie Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych – pierwsze wyniki empiryczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej (6pkt w roku publikacji)
ISSN
EISSN
2081-870X
Wydawca
Uniwersytet Warszawski
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
14
Strony od-do
28-45
Numer tomu
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,80
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
nauczanie programowania
zdalne nauczanie
systemy automatycznej oceny rozwiązań
modele nauczania
badanie ankietowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
VU 17
Nazwa konferencji
Uniwersytet Wirtualny
Początek konferencji
2017-06-28
Koniec konferencji
2017-06-29
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
System Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych (SDKP), wdrożony w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, jest używany na zajęciach na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i niestacjonarnych przez Internet. Ważną częścią SDKP są procedury oceny rozwiązań zadań programistycznych i w tym zakresie można go traktować jako system automatycznej oceny rozwiązań. Artykuł omawia doświadczenia i wyniki stosowania systemu, w szczególności: czy i jak pomaga on studentom? Czy i jak pomaga on nauczycielom akademickim? Jak może wpływać na sposób prowadzenia zajęć programistycznych na różnych rodzajach studiów i jakie są zalety i wady różnych modeli edukacyjnych w nauczaniu z użyciem systemu? Szczególna uwaga zwracana jest na modele edukacyjne, zawierające elementy zdalnego nauczania. Analiza doświadczeń zastosowania SDKP oparta jest na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród studentów i nauczycieli oraz na empirycznych statystykach uzyskanych z przetwarzania zbiorów danych, które zawierają wyniki oceny rozwiązań studentów.
Cechy publikacji
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Science of cognition and social communication
Computer science – field of technical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:834040