Coupled isogeometric Finite Element Method and Hierarchical Genetic Strategy with balanced accuracy for solving optimization inverse problem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Procedia Computer Science
ISSN
EISSN
1877-0509
Wydawca
Elsevier
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
828--837
Numer tomu
108
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
isogeometric finite element method
inverse problems
hierarchical genetic strategy
hybrid global optimization
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICCS 2017
Nazwa konferencji
The International Conference of Computational Science
Początek konferencji
2017-06-12
Koniec konferencji
2017-06-14
Lokalizacja konferencji
Zurich
Kraj konferencji
CH
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The liquid fossil fuel reservoir exploitation problem (LFFEP) has not only economical signification but also strong natural environment impact. When the hydraulic fracturing technique is considered from the mathematical point of view it can be formulated as an optimization inverse problem, where we try to find optimal locations of pumps and sinks to maximize the amount of the oil extracted and to minimize the contamination of the groundwater. In the paper, we present combined solver consisting of the Hierarchical Genetic Strategy (HGS) with variable accuracy for solving optimization problem and isogeometric finite element method (IGA-FEM) with different mesh size for modeling a non-stationary flow of the non-linear fluid in heterogeneous media. The algorithm was tested and compared with the strategy using Simple Genetic Algorithm (SGA) as optimization algorithm and the same IGA-FEM solver for solving a direct problem. Additionally, a parallel algorithm for non-stationary simulations with isogeometric L2 projections is discussed and preliminarily assessed for reducing the computational cost of the solvers consisting of genetic algorithm and IGA-FEM algorithm. The theoretical asymptotic analysis which shows the correctness of algorithm and allows to estimate computational costs of the strategy is also presented.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109016
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych