Synchronizacja pomiarów w sieci ZigBee dla aplikacji w diagnostyce maszyn
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3496
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
243--246
Numer tomu
90
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Słowa kluczowe
EN
ZigBee
time synchronization
mesh network
machine health diagnostics
PL
diagnostyka maszyn
synchronizacja czasu
ZigBee
sieć kratowa
Streszczenia
Język
EN
Treść
One of the applications of low rate mesh networks is machine health diagnostics. In these applications one of the desired functionalities is measurement synchronization, that allows to correlate multipoint data. The article presents a practical approach to realization of such synchronization in a network based on ZigBee PRO. It presents the network architecture, the synchronization algorithm that recognizes battery powered nodes as well as the synchronization error assessment along with discussion of its sources.
Język
PL
Treść
Jednym z zastosowań sieci kratowych o niskiej przepływności jest diagnostyka maszyn. W tego typu aplikacjach, pożądaną funkcjonalnością jest synchronizacja czasu pomiarów w wielu węzłach, dająca możliwość korelacji danych z wielu punktów. W artykule zaprezentowano praktyczne podejście do realizacji takiej synchronizacji w sieci opartej o ZigBee PRO. Zaprezentowano przyjętą architekturę sieci, algorytm synchronizacji uwzględniający węzły zasilane bateryjnie, a także oszacowanie błędu synchronizacji wraz z omówieniem jego źródeł.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:107694
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych