A test machine and methods for testing friction and wear of an anti-slip coating deposited on the soles of shoes
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
TRIBOLOGIA (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0208-7774
EISSN
1732-422X
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4/2017
Strony od-do
83 - 90
Numer tomu
274
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
test machine, test method, shoe sole, anti-slip coating, friction, wear
polski
urządzenie badawcze, metoda badawcza, podeszwa obuwia, warstewka antypoślizgowa, tarcie, zużycie.
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Injuries due to slips in swimming pools or toilets in hospitals are significant social problems. It primarily concerns children making use of swimming pools or hospitalised old people, and physically disabled. Thus, within the scope of a R&D project, coordinated by the company C.T. Service from Lesznowola, a formula and way of deposition for an anti-slip coating dedicated to the soles of shoes were developed in order to increase friction on wet surfaces. A special machine – T-31 Simulator – for tribological testing of the friction and wear of the soles of shoes was developed. A method for precise determination of the coefficient of friction between a sole of a shoe (with the coating or without, on dry or wet surface) and a floor material, and a method for determination of the life (resistance to abrasion) of the anti-slip coating under conditions simulating walking were developed. To verify the developed test methods, the anti-slip coating was deposited on three types of sole materials, i.e. Thunit, polyurethane, and thermoplastic rubber, sliding against four types of the floor material, i.e. floor tile “Gres,” laminated flooring, sandstone, and granite. The paper presents the developed test device and test methods for friction and wear testing of the anti-slip coating deposited on the soles of shoes. The selected research results are also presented. On their base, a very good repeatability and good resolution of the developed test methods were stated.
Język
polski
Treść
Dużym problemem społecznym są poślizgnięcia i towarzyszące im urazy, np. na basenach czy w toaletach szpitalnych. Narażone są na nie w szczególności dzieci, korzystające z basenów czy leczone szpitalnie osoby w podeszłym wieku, z ograniczoną sprawnością ruchową. Wychodząc temu naprzeciw, w ramach projektu celowego POIG koordynowanego przez firmę C.T. Service z Lesznowoli, opracowano recepturę i sposób osadzania warstewki antypoślizgowej przeznaczonej do nanosze­nia na podeszwę obuwia w celu zwiększenia tarcia na mokrej nawierzchni. Zaprojektowano i wykonano specjalne urządzenie do badań tribologicznych – Symulator T-31 do badania tarcia i zużycia materiałów na podeszwy obuwia. Opracowano metodykę precyzyjnego wyznaczania współczynnika tarcia podeszwy obuwia (z warstewką lub bez, na mokrej lub suchej nawierzchni) przy tarciu o określony rodzaj powierzchni podłogi oraz metodykę wyznaczania trwałości (odporności na ścieranie) warstewki antypoślizgowej w warunkach symulujących chód człowieka. Weryfikacja opracowanej metodyki badawczej odbyła się w badaniach warstewki nałożonej na trzy rodzaje podeszwy obuwia: tuniskór, poliuretan i kauczuk termoplastyczny, ślizgającej się o cztery rodzaje nawierzchni: gres, panel podłogowy laminowany, piaskowiec i granit. W artykule przedstawiono urządzenie i metodykę badań tarciowo-zużyciowych warstewki antypoślizgowej na podeszwach obuwia. Przedstawiono też wybrane wyniki badań weryfikacyjnych. Na ich podstawie stwierdzono bardzo dobrą powtarzalność i dobrą rozdzielczość opracowanych metod badań.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-59df6d06d5de65d0498f5ce6