KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ROŚLINNOŚCI PRZYDROŻNEJ PRZY ULICY KONSTANTYNÓW W LUBLINIE .
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Roślinność pasów przydrożnych Lublina. Potencjał i zagrożenia
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-949126-1-1
Wydawca
Urząd Miasta Lublin
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ROŚLINNOŚCI PRZYDROŻNEJ PRZY ULICY KONSTANTYNÓW W LUBLINIE .
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
201-212
Numer rozdziału
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Słowa kluczowe
pl
ROŚLINNOŚĆ
PRZYDROŻNĄ,
DRZEWA,
ZAGOSPODAROWANIE,
UL. KONSTANTYNÓW,
LUBLIN
en
ROADSIDE VEGETATION,
TREES,
DEVELOPMENT,
LUBLIN
Streszczenia
Język
pl
Treść
RESZCZENIE: Koncepcja zagospodarowania roślinności przydrożnej przy ulicy Konstantynów w Lublinie została opracowana na podstawie analizy parametrów biometrycznych drzew (wysokość, pierśnica, projekcją koron), oraz z zastosowaniem trójwymiarowej wizualizacji (3D). Zbadano niezagospodarowany fragment pasa przydrożnego z roślinnością na wybranym poligonie badawczym w południowej części miasta Lublina. Opracowany został projekt koncepcyjny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców osiedla Błonie w Lublinie
Język
en
Treść
The concept of roadside vegetation management at Konstantynów Street in Lublin was created with the use of 3D visualization and analysis of biometric parameters of trees (height, diameter at breast height, projection of tree crowns). Unspecified fragment of Konstantynów Street with roadside vegetation was analysed on a selected research area in the Southern part of Lublin. Conceptual project has been evaluated taking into account needs of inhabitants of Błonie district in Lublin.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5a92a42fd5ded246cd7da353