Dieta sportowca – aktualne zalecenia, mity i trendy
PBN-AR
Instytucja
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
XXV Konferencja Dyskusyjna: Fakty i fikcje w żywieniu człowieka „Żywienie a aktywność fizyczna”. Program i streszczenia referatów
Data publikacji
2017
ISBN
9788394923808
Wydawca
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Warszawa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Dieta sportowca – aktualne zalecenia, mity i trendy
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
6-22
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXV Konferencja Dyskusyjna: Fakty i fikcje w żywieniu człowieka „Żywienie a aktywność fizyczna”
Początek konferencji
2017-10-27
Koniec konferencji
2017-10-27
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
discipline:Nauki o zdrowiu
discipline:Health sciences
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:846820