Przypadek wykrycia metabolitu UR-144 w moczu sportowca podczas retrospektywnej analizy antydopingowej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
XXXIV KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH Materiały konferencyjne
Data publikacji
2017
ISBN
9788387425449
Wydawca
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Przypadek wykrycia metabolitu UR-144 w moczu sportowca podczas retrospektywnej analizy antydopingowej
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
39-40
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXXIV Konferencja Toksykologów Sądowych. Aspekty analityczne, medyczne i prawne używania syntetycznych kannabinoidów
Początek konferencji
2017-05-10
Koniec konferencji
2017-05-12
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Chemia
discipline:Chemistry
Chapter in a book
Abstract
Rozdział w książce
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:848459