Poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających odporność przeciwminową wozów bojowych
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
Książka
Tytuł książki
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-948477-0-8
Wydawca
Wojskowy Instytut Medyczny
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających odporność przeciwminową wozów bojowych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
95 - 110
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono zagrożenia dla wozów bojowych ze strony min lądowych i improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) oraz potrzebę podjęcia przez konstruktorów działań dla zapewnienia bezpieczeństwa załodze. Zaprezentowano koncepcję ochrony przeciwminowej czołgu przy użyciu osłony przeciwwybuchowej elastycznej wielowarstwowej oraz zamontowanych do czołgu emitera pola magnetycznego i widma termalnego. Omówiono konstrukcję osłony przeciwwybuchowej, sposób jej zamontowania na czołgu oraz sposób oddziaływania na miny. Przeanalizowano wyniki prób mających na celu określenie stopnia osłabiania wybuchu miny kumulacyjnej narzutowej kumulacyjnej przez elastyczną osłonę. Przedstawiono koncepcję pakietu przeciwwybuchowego do pojazdów kołowych. Omówiono budowę pakietu, sposób jego zamontowania na pojeździe oraz sposób wielostopniowego osłabiania energii wybuchu. Zaprezentowano koncepcję panelu przeciwwybuchowego linowego oraz sposób jego mocowania do dna kadłuba pojazdu. Omówiono modułową konstrukcję stanowiska do badań porównawczych paneli przeciwwybuchowych. Przedstawiono pojazdy opancerzone patrolowe RPA oraz omówiono cechy konstrukcyjne pojazdów przyjaznych dla załogi.
Język
angielski
Treść
The paper presents the threats posed by land mines and IEDs (improvised explosive devices) to combat vehicles and the need faced by the constructors/designers to undertake actions which would guarantee crew safety. The idea of anti-mine protection for tanks using flexible, multi-layer armour and an electromagnetic field (EM) and infrared (IR) emitter mounted to the front of the tank has been given. The design of the armour has been analysed, as well as its mounting methods and its mode of interaction with the mines. The test results aimed at assessment of the degree to which the detonation of a scatterable EFP mine had been weakened by this kind of armour. Furthermore, a concept of an explosion-proof shield for wheeled vehicles has been described. The design of the shield has been analysed, as well as its mounting methods and its multistep method of attenuating the detonation energy. Then, a concept of a linear explosion-prove panel with its mounting method to the bottom of vehicle hull has been presented, as has the modular construction of the test stand for the comparative tests of explosion-proof shields. Lastly, armed reconnaissance vehicles produced in South Africa have been given and the design features guarantying crew-friendly vehicles have been examined.
Język
Treść
Język
Treść
Inne
System-identifier
PX-5a8bd47dd5de28263ac5dd3d