Analysis of the local accident hazard in individual regions of Poland
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1234-754X
EISSN
2084-476X
Wydawca
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
133-148
Numer tomu
77
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
road accidents
road traffic safety
accident hazard indicators
density of accidents
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The analysis of road accident data was carried out to explore the impact of local factors on the values of accident hazard indicators and to identify some reasons for the territorial diversity in the accident hazard observed in various regions of Poland. In particular, the objective of this work was to find the causative factors and the reasons for the occurrence of excessive numbers of road accidents in some regions and to show the possible ways of reducing this hazard. Within this study, the impact of the demographic factor and of the diversity in road infrastructure and in the numbers of vehicles in specific regions was examined. Based on a relevant and adequate dataset collected, the values of several characteristic indicators were calculated and variations in these data recorded in the years 2010-2016 were shown. The relations between this hazard and the population size, total road length, and total number of vehicles in individual regions were assessed. The territorial distribution of this hazard in Poland was shown, with using special indicators that made it possible to eliminate to a considerable extent the significant influence of the region size on the result of assessment of the accident hazard. The calculation results became a basis for establishing a multidimensional space of hazard indicators in which consideration is given to diverse features of individual regions. This made it possible to select the regions for which the values of the accident hazard indicators were particularly high and low.
Język
PL
Treść
Prowadzona analiza danych o wypadkach drogowych ma na celu rozpoznanie wpływu czynników lokalnych na wartości wskaźników zagrożenia wypadkowego i wskazanie niektórych przyczyn występowania zróżnicowania terytorialnego zagrożenia wypadkowego między regionami naszego kraju. Poszukuje się czynników sprawczych oraz przyczyn występowania nadmiernej liczby wypadków drogowych w niektórych regionach, aby na tej podstawie wskazać możliwości redukcji tego zagrożenia. Rozważono wpływ czynników demograficznego, zróżnicowania infrastruktury drogowej i liczby pojazdów w regionach. Po zgromadzeniu odpowiednich danych obliczono wartości kilku charakterystycznych wskaźników oraz pokazano ich zmienność w latach 2010-16. Dokonano oceny powiązania tego zagrożenia z liczbą mieszkańców, długością dróg i liczbą pojazdów w regionie. Pokazano terytorialny rozkład tego zagrożenia w Polsce przy wykorzystaniu wskaźników, które w znacznym stopniu umożliwiły wyeliminowanie istotnego wpływu wielkości regionu na rezultat oceny tego zagrożenia. Wyniki obliczeń stały się podstawą do utworzenia wielowymiarowej przestrzeni wskaźników zagrożenia, które uwzględniają zróżnicowane cechy poszczególnych regionów. To umożliwiło wskazanie regionów z wysokimi i niskimi wartościami wskaźników zagrożenia wypadkowego.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
PX-5a90209fd5de59a89e27008e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych