Emisja LZO z tworzyw syntetycznych w komorze 1m3 - istotne źródła niepwności
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
857-864
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono celowość i istotę badań jakości tworzyw syntetycznych stosowanych w motoryzacji do wyposażenia wnętrza kabiny samochodu. Omówiono różne metody badań emisji LZO z tworzyw syntetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na badania prowadzone w komorze środowiskowej 1m3 na przykładzie komory WKE 1000 (Weiss). Omówiono wymagania stawiane tego typu komorom. Podjęto problematykę walidacji metody badawczej oraz zapewnienia jakości wynikówbadań pod kątem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Język
angielski
Treść
This paper presents the purpose and the essence of the research on the quality of polymers used in automotive industry in vehicle interior. Various methods of VOC emissions from polymers are discussed. Particular attention has beenpaid to studies conducted in the 1m3 environment chamber on the example of the WKE 1000 (Weiss) chamber. The requirements for such chambers are discussed. The problem of test method validation and quality assurance of the test results for compliance with PN-EN ISO/IES 17025:2005 requirements are discussed.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5a786b43d5dea664c71f989c