Analiza numeryczna parametrów czasowych i częstotliwościowych udarów napięciowych pełnych i uciętych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1425-5766
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
57
Strony od-do
161--164
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Słowa kluczowe
EN
transformer windings
full and chopped lightning impulses
time and frequency analysis
PL
napięcia udarowe
udary pełne i ucięte
uzwojenia transformatorowe
analiza czasowa i częstotliwościowa
Streszczenia
Język
EN
Treść
Full and chopped lightning voltage impulses are used to perform withstand voltage tests of HV electrical insulating systems. Due to their time-frequency parameters, they can also be used during diagnostic tests based on the analysis of frequency characteristics of power transformer windings. The article presents the results of acquisition of full and chopped lightning impulses, generated in laboratory conditions. For their registration, a computerized measurement system with very high sampling frequency and high bit resolution was used. With the application of specialized software and data processing procedures implemented in the MATLAB programming and data analysis environment, the selected time and frequency parameters of the individual impulses were determined, and comparative analysis was made in the aspect of their application for wideband research purposes.
Język
PL
Treść
Udary napięciowe pełne i ucięte są stosowane podczas wykonywania prób wytrzymałości elektrycznej wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych. Ze względu na swoje parametry czasowo-częstotliwościowe mogą one być również używane podczas badań diagnostycznych bazujących na analizie charakterystyk częstotliwościowych uzwojeń transformatorów energetycznych. W artykule przedstawiono wyniki rejestracji udarów napięciowych piorunowych – pełnych i uciętych, wytwarzanych w warunkach laboratoryjnych. Dla potrzeb ich rejestracji zastosowano komputerowy system pomiarowy o bardzo dużej częstotliwości próbkowania oraz wysokiej rozdzielczości bitowej. Na podstawie wyników rejestracji, przy zastosowaniu specjalizowanego oprogramowania oraz procedur przetwarzania danych, implementowanych w środowisku programowania i analizy danych MATLAB, wyznaczono wybrane parametry czasowe i częstotliwościowe poszczególnych udarów oraz wykonano analizę porównawcza, w aspekcie ich zastosowania dla potrzeb badań szerokopasmowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111297