Badanie sprawności modułu klimatyzacyjnego zbudowanego z wykorzystaniem ogniw Peltiera
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria: Elektryka
ISSN
0374-4817
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
127
Strony od-do
189--198
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
Peltier module
Peltier effect
determination of efficiency
air conditioning module
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper is an attempt to synthesize the state of knowledge and technology on Peltier modules and areas of their application. It is important, especially at a time when the photovoltaics is heading towards inevitable thin-film technology, and the world is looking for high-efficiency methods to ensure the thermal comfort and generation of electricity from renewable sources and the use of waste heat. Based on the example of a self-made model of an air conditioning module, the authors performed and present the results of measurements and methods of estimating its efficiency. They demonstrate some limitations of technology and give the construction guidelines for implementation of the Peltier cells at optimal efficiency.
Język
PL
Treść
Referat stanowi próbę syntetycznego usystematyzowania stanu wiedzy i technologii na temat ogniw Peltiera oraz obszarów ich zastosowania. To ważny temat, zwłaszcza w czasie, kiedy fotowoltaika zmierza w kierunku nieuchronnej technologii cienkowarstwowej, a świat poszukuje wysoko-sprawnych metod zapewnienia komfortu cieplnego i generacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystania źródeł ciepła odpadowego. Na przykładzie wykonanego modelu modułu klimatyzacyjnego przedstawiono wyniki wykonanych pomiarów i sposób oszacowania jego sprawności. Podane zostały ograniczenia tej technologii i wytyczne konstrukcyjne przy wykorzystaniu ogniw Peltiera w celu optymalizacji ich efektywności.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109239