Benchmarking w elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
ISSN
2083-0157
EISSN
2391-6761
Wydawca
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
37--44
Numer tomu
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
power quality
quality management
power system reliability
benchmark testing
PL
benchmarking
zarządzanie jakością
jakość zasilania
niezawodność systemów zasilania
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents an analysis of the reliability indicators used in the electric power systems structures of Polish and Europe, in the context of benchmarking at the level of functional and operational, the aim of which is to identify optimal methods for assessing and evaluating the possibility of indicating the reference values. In addition, noted the impact of electricity grid structure on the value of the currently used indicators of reliability.
Język
PL
Treść
Artykuł prezentuje analizę stosowanych wskaźników niezawodności zasilania w strukturach elektroenergetycznych Polski i Europy, w kontekście benchmarkingu na poziomie funkcjonalnym i operacyjnym, której celem jest wskazanie optymalnych metod oceny i ocena możliwości wskazania wartości referencyjnych. Ponadto wskazano wpływ struktury sieciowej na wartości aktualnie stosowanych wskaźników niezawodności zasilania.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:108918
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych