Dobór stałej częstotliwości sterowania falownika szeregowego zapewniającej miękkie przełączanie tranzystorów podczas całego procesu nagrzewania indukcyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria: Elektryka
ISSN
0374-4817
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
127
Strony od-do
199--208
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
ADC
ZVS
induction heating
ACM
transistor inverters
PS
fixed-frequency control
Streszczenia
Język
EN
Treść
A way to determine a fixed switching frequency for a series inverter for induction heating is dealt with in this paper that ensures power control with ZVS switching in a given temperature range. The discussion is based on an example of an inductor-charge system with known parameters over the temperature range. The analysis has been carried out for three fixed-frequency switching strategies: PS, ADC and ACM.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania wartości stałej częstotliwości sterowania falownika szeregowego do nagrzewania indukcyjnego, która zapewni przełączanie tranzystorów falownika przy zerowym napięciu w zadanym zakresie temperatury przy możliwości regulacji mocy. Oparto się na przykładowym układzie wzbudnik-wsad o znanej zależności parametrów od temperatury. Analizę przeprowadzono dla trzech stałoczęstotliwościowych metod sterowania PS, ADC i ACM.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109242