Analiza możliwości zastosowania nowoczesnej aparatury elektrotechnicznej w postaci kamery termowizyjnej do wykrywania mikromostków cieplnych w budynku przy zastosowaniu termografii
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Wiadmości Elektrotechniczne (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0043-5112
EISSN
2449-9560
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
17--19
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
thermo-thermal studies
thermal bridges
thermography
pl
badania termowizyjne
mostki cieplne
termografia
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł w części literaturowej wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z badaniami termowizyjnymi. W części badawczej przeanalizowano możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej do wykrywania mikromostków termicznych przy różnicach temperatur niższych niż specyfikacyjne urządzeń. Przedstawiono w nim projekt sztucznej przegrody budowlanej, zrealizowanej w warunkach laboratoryjnych, która została wyposażona w elementy imitujące mostki termiczne. Wywołując różnice temperatur na powierzchniach przegrody, które były znacznie niższe niż zaleca producent urządzenia, analizowano zarejestrowane obrazy termowizyjne. W wyniku analizy danych z urządzenia stwierdzono, że urządzenie może być wykorzystywane do wykrywania mostków termicznych nawet o niewielkich rozmiarach przy niewielkich różnicach temperatur. This article in the literature explains the basic issues involved with thermal imaging. The study explores the possibilities of using a thermal imaging camera to detect micro thermal bridges at lower temperature differences than the device specifications. It presents the design of artificial barrier construction made in laborator y conditions which was equipped with elements imitating thermal bridges. By inducing differences in the temperature on the baffle surfaces which were significantly lower than the manufacturer's recommendation, the recorded thermal imaging images were analyzed. As a result of the analysis of the data from the device it was found that the device can be used to detect thermal bridges even in small sizes with slight differences in temperature.
Inne
System-identifier
0000034192
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych