Badania porównawcze wybranych metod oceny postępu karbonatyzacji betonu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
481--485
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
karbonatyzacja betonu
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
In practice it is generally assumed that the durability of the basic components should not be less than the expected durability of the building. Reinforced concrete structures, designed and constructed with regard to quality requirements, are durable. However, every reinforced concrete structure, from the moment of its execution, is gradually degraded, and one of the reasons for its destruction is often the corrosion of reinforcement. The aim of this article is to discuss the effect of carbonation of concrete cover on the durability of the structure and the presentation of carbonation mechanisms. The scope of work covers the course of carbonation of reinforced concrete reinforcement and research on the methodology for evaluating the progress of carbonation in concrete. For the long-term use of reinforced concrete structures, the most important thing is that a thin protective film forms on the surface of the steel as a result of the reaction between the alkali cement and the steel, which protects the reinforcing steel from rust. One of the most common causes of corrosion of reinforcement is the damage to this film as a result of carbonation of the cover. The rate of carbonation depends on many factors such as concrete density, CO2 duration, concrete moisture content, free content, ie lime-responsive cementite, etc. When the carbonate layer reaches the steel reinforcement surface, the corrosion protection of the steel ceases to exist. The rusting process starts when there is enough water and oxygen.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000034971