Contents of Zinc, Copper and Manganese in Potato Tubers Depending on the Ways of Application of the Soil Fertilizer Ugmax
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Ecological Engineering (12pkt w roku publikacji)
ISSN
2299-8993
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
p. 99--106
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
potato
soil fertilizer
copper
zinc
manganese
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
The purpose of this study was to determine the influence of the soil fertilizer UGmax on zinc, copper and manganese contents in potato tubers. A three - year field experiment was carried out on soil which belonged to a very good rye complex. The experiment was established according to randomized split-plot method, in three replications. The following factors were examined: factor I: edible potato varieties (Satina and Typhoon), and factor II: doses and timing of UGmax application. As a result of conducted research, significantly smaller copper content in potato tubers was found, after usage of the soil preparation UGmax, in comparison with a control object, while zinc and manganese content continued to show only a downward trend. The influence of weather conditions and potato varieties on the copper cumulation in the dry mass of potato tuber was proved. An important influence of the factors of the experiment on the uptake of researched macroelements with the potato tuber yield was also shown.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000034868
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych