Analiza występowania bakterii Legionella Spp. w hotelach w Polsce w latach 2009-2013
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Bromatologia i chemia toksykologiczna (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0365-9445
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
280--287
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
<I>Legionella</I> spp.
hotels
water supply system
legionellosis
pl
<I>Legionella</I> spp.
hotele
instalacje wodne
legionelloza
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Źródłem zakażenia legionelozą dla człowieka jest aerozol wodno-powietrzny o średnicy kropel od 2,0 do 5,0 µm, zawierający inwazyjne formy bakterii Legionella ssp, a w szczególności aspiracja skażonego aerozolu i przedostanie się do układu oddechowego. Celem pracy jest próba retrospektywnej oceny zanieczyszczenia systemów wodnych w hotelach w Polsce w latach 2009-2013 na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych przez laboratoria stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz w oparciu o regulacje prawne obowią- zujące w Polsce, dotyczące obowiązku badań, zaś w przypadku przekroczenia norm, ocena eradykacji bakterii Legionella ssp. Dokonano oceny zagrożenia bakteriami Legionella ssp. w hotelach oraz ocenę dynamiki eradykacji Legionella ssp. Introduction. Legionella contamination of water supply system in hotels is a rising danger to health of their residents. Legionella bacteria belongs to the family Legionellaceae. Water environment is a natural source of Legionella bacteria from which it wide spreads into hot and cold water supply systems. Aim. To retrospectively assess the contamination of water supply systems in hotels in Poland in the years 2009-2013. Dynamic assessment of the effi cacy of Legionella spp. eradication in the examined facilities was also performed. Material and methods. The material used to assess health threats caused by Legionella spp. constituted of hot water samples drawn from in-house hot water supply systems of 369 hotels, located in Poland, which comprised 19.59% of those hotels in the country. Water samples were drawn by employees of 34 local sanitary-epidemiological stations, within the framework of water quality monitoring, in the time period from January 2009 till December 2013. Statistical analysis was performed by the use of software package Statistica 7.1. Results. Positive samples were obtained in 12.12% of hotels, positive and negative samples were collected in 8.87% of them and negative samples were taken in as many as 79%. Positive samples obtained in the fi rst and subsequent studies were detected in 7.14% of the surveyed hotels. The conversion of the negative samples into positive ones was observed in 7.14% of the surveyed hotels. The conversion of positive samples into negative ones was observed in 19.05% of hotels. Negative samples, not present in the fi rst and subsequent tests, were identifi ed in 66.67% of the surveyed hotels. The bacteria L. pneumophila SG1 and SG 2-14 was assessed in hotels. The most virulent serogroup, L. pneumophila SG1, was detected in 11.03% of hotels, L. pneumophila SG 2-14 was found in 10.30% of surveyed hotels. Conclusions. 1. In the years 2009-2013 Legionella spp. colonization of hot water systems in the analysed hotels in Poland was observed. 2. The research conducted of hotels showed the presence of most virulent serogroup L. pneumophila SG1.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000035398