Paleomagnetic and magnetic fabric studies of Lower Triassic red sandstones from the autochthonous cover of the Central Western Carpathians: new insights into paleogeographic setting and tectonic evolution of the area
PBN-AR
Instytucja
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
AGU Fall Meeting, New Orleans, 11-15 December 2017
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
American Geophysical Union
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Paleomagnetic and magnetic fabric studies of Lower Triassic red sandstones from the autochthonous cover of the Central Western Carpathians: new insights into paleogeographic setting and tectonic evolution of the area
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-1
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
AGU Fall Meeting
Początek konferencji
2017-12-11
Koniec konferencji
2017-12-15
Lokalizacja konferencji
New Orleans
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geologia
discipline:Geology
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:847913