Analiza bezpieczeństwa Microsoft RMS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Cybernetyki (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
75-88
Numer tomu
66
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
DRM
kryptografia
kryptoanaliza
RMS
Microsoft
en
DRM
cryptography
cryptanalysis
RMS
Microsoft
Streszczenia
Język
pl
Treść
Microsoft Rights Management Services (RMS) to system mający zapewniać ochronę i prawidłowe użytkowanie dokumentów elektronicznych. RMS pozwala na stosowanie różnej polityki dostępu do dokumentu, pozwalając na kontrolę jego obiegu i wykorzystania. System umożliwia zdefiniowanie polityki dostępu nie tylko w momencie tworzenia danego dokumentu, lecz także po jego dystrybucji. Microsoft RMS wykorzystuje szereg zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych mających zapewnić bezpieczeństwo usługi. W niniejszej pracy została przeprowadzona analiza bezpieczeństwa usługi RMS, wskazująca na istnienie szeregu luk w ochronie dokumentów. Zaproponowane zostały metody rozwiązania podstawowych problemów, w szczególności związanych z zapewnieniem integralności danych.
Język
en
Treść
Microsoft Rights Management Services (RMS) is a system designed to ensure the protection and proper use of electronic documents. RMS allows to apply different access policies for documents, thus allowing to control their use in time. The system allows not only defining access policies at document creation, but also after its distribution. Microsoft RMS uses a number of advanced cryptographic mechanisms and primitives to ensure overall service security. In this paper, we have analyzed the security of RMS, indicating a number of possible gaps. The methods of solving those problems, especially those related to data integrity, have been proposed.
Cechy publikacji
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Computer science – field of technical sciences
Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:859638
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych