Agrobacterium -mediated transformation of tobacco and sorghum with a genetic construct containing genes encoding enzymes in the sucrose synthesis pathway.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
BioTechnologia
ISSN
0860-7796
EISSN
2353-9461
Wydawca
Komitet Biotechnologii PAN / Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1C
Strony od-do
39-47
Numer tomu
96
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference
Początek konferencji
2015-09-14
Koniec konferencji
2015-09-17
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Biochemia – dziedzina nauk chemicznych
Biotechnologia – dziedzina nauk chemicznych
Biochemistry – field of chemical sciences
Biotechnology – field of chemical sciences
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
discipline:Biotechnology – field of biological sciences
discipline:Biotechnology – field of agricultural sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:695165