Antibacterial activity of ethanolic extracts of some moss species.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Herba Polonica (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0018-0599
EISSN
2449-8343
Wydawca
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
11-17
Numer tomu
63
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Autorzy
Słowa kluczowe
en
antibacterial activity; mosses; agar disc-diffusion method; Dryptodon pulvinatus; Schistidium crassipilum; Orthotrichum anomalum
pl
aktywność przeciwbakteryjna
mchy
metoda dyfuzyjno-krążkowa
Dryptodon pulvinatus
Schistidium crassipilum
Orthotrichum anomalum
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
Introduction: For centuries, mosses have been used in traditional medicine due to their antibacterial, antifungal, and antiviral activities. Objective: The present study was designed to evaluate the antibacterial activity of ethanolic extracts obtained from 12 moss species: Brachythecium albicans, Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, Dryptodon pulvinatus, Orthotrichum anomalum, Oxyrrhynchium hians, Plagiomnium undulatum, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Schistidium crassipilum, and Syntrichia ruralis. Methods: The antimicrobial activity of extracts was investigated against three Gram(+) bacteria (Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, and Streptococcus pyogenes) and two Gram(-) bacteria (Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae), using the agar disc-diffusion method. Results: The high activity against all investigated bacteria was determined for extracts of D. pulvinatus, P. undulatum, B. argenteum, S. crassipilum, O. anomalum (mean inhibition zone: 11.3-13.1 mm) and to a lesser extent in the case of D. scoparium (8.3 mm). Extracts from P. juniperinum and P. piliferum showed activity only against Gram-positive bacteria, with an inhibition zone from 7.3 to 9.7 mm. Four species: B. albicans, C. purpureus, O. hians, and S. ruralis had not antibacterial properties. Conclusions: The obtained results indicate that mosses could be a significant source of antibacterial agents. For the first time, we presented antibacterial activity of ethanolic extracts from S. crassipilum and O. anomalum.
Język
pl
Treść
Od wieków mchy były stosowane w tradycyjnej medycynie, ze względu na ich działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Cel: Celem niniejszej pracy było określenie aktywności przeciwbakteryjnej wyciągów etanolowych otrzymanych z 12 gatunków mchów: Brachythecium albicans, Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, Dryptodon pulvinatus, Orthotrichum anomalum, Oxyrrhynchium hians, Plagiomnium undulatum, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Schistidium crassipilum i Syntrichia ruralis. Metody: Działanie przeciwbakteryjne wyciągów badano wobec trzech bakterii Gram-dodatnich (Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes) oraz dwóch bakterii Gram-ujemnych (Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae), stosując metodę dyfuzyjno-krążkową. Wyniki: Wysoką aktywność przeciwko wszystkim badanym bakteriom stwierdzono w przypadku wyciągów uzyskanych z D. pulvinatus, P. undulatum, B. argenteum, S. crassipilum i O. anomalum (średnia strefa zahamowania wzrostu: 11.3–13.1 mm), a niższą dla D. scoparium (8.3 mm). Wyciągi z P. juniperinum i P. piliferum wykazały aktywność jedynie wobec bakterii Gram-dodatnich. Ekstrakty z B. albicans, C. purpureus, O. hians i S. ruralis nie posiadały właściwości przeciwbakteryjnych. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że mchy mogą mieć znaczenie jako źródło związków działających przeciwbakteryjnie. Były to pierwsze badania wykazujące przeciwbakteryjną aktywność wyciągów etanolowych uzyskanych z S. crassipilum i O. anomalum.
Cechy publikacji
Biologia
Nauki farmaceutyczne
Biology
Pharmacy
discipline:Agronomia
discipline:Biologia
discipline:Agronomy
discipline:Biology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:854015
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych