Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od warunków glebowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polish Journal of Agronomy (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-2787
EISSN
Wydawca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
30
Strony od-do
39-44
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
warunki glebowe
pszenica jara
odmiany
plon ziarna
stopień wylegania
en
soil conditions
spring wheat
cultivar
grain yield
lodging
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem przeprowadzonych badań było ustalenie reakcji (wyrażonej plonem ziarna) 10 odmian pszenicy jarej na jakość gleby (kompleks glebowo-rolniczy, klasa bonitacyjna gleby, pH gleby). W literaturze brakuje informacji na ten temat. Badania nad pszenicą jarą prowadzono na bazie serii doświadczeń odmianowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ramach COBORU, we wszystkich rejonach Polski, w latach 2005– 2012. Uwzględniono 10 odmian pszenicy jarej: Bombona, Bryza, Hewilla, Monsun, Nawra, Parabola, Trappe, Tybalt, Zadra i Żura. Doświadczenia były zakładane na czterech kompleksach glebowo-rolniczych: pszennym bardzo dobrym, pszennym dobrym, żytnim bardzo dobrym i żytnim dobrym; na klasach gleby: II, IIIa, IIIb i IVa; w warunkach odczynu obojętnego i lekko kwaśnego (pH gleby od 5,0 do 7,3). Najwyższe plony ziarna (średnio z odmian) uzyskano na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, a o 5% niższe na glebach kompleksu pszennego dobrego. W porównaniu z kompleksem pszennym bardzo dobrym na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego otrzymano plony niższe o 16%, a na glebach kompleksu żytniego dobrego – niższe o 21%. Badane odmiany pszenicy wykazywały niejednakowe spadki plonu ziarna przy ich uprawie w gorszych warunkach glebowych. Największe zmniejszenie plonów na glebach kompleksów żytnich w stosunku do kompleksu pszennego bardzo dobrego stwierdzono u odmian: Bryza, Tybalt, Nawra i Żura. Najmniejszymi spadkami plonu ziarna przy uprawie w gorszych warunkach glebowych charakteryzowały się odmiany Hewilla i Trappe.
Język
en
Treść
Field experiment series with spring wheat cultivars were carried out across Poland in years 2005–2012. They involved 10 cultivars: Bombona, Bryza, Hewilla, Monsun, Nawra, Parabola, Trappe, Tybalt, Zadra i Żura. Dependence between grain yield and soil complex, soil valuation class and soil pH were investigated. The highest grain yields of spring wheat (averaged across cultivars) were obtained on very good wheat complex, on soil class II, at soil pH above 6.0. Hewilla and Trappe cultivars showed a lower yield decrease in worse soil condition. Bryza, Tybalt, Nawra and Żura cultivars showed a higher yield decrease in worse soil condition.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:861419