Biometric analysis of selected linseed varieties in terms of different ability of cadmium absorption from soil
PBN-AR
Instytucja
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops
ISSN
1233-8273
EISSN
2084-5057
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
105-115
Numer tomu
35
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
influence of cadmium content
linseed ontogenesis
quantitative traits
pl
wpływ kadmu
ontogeneza lnu
cechy ilościowe
Streszczenia
Język
en
Treść
The objective of the study was an evaluation of 7 linseed cultivars from the Polish Linum Collection. Thise cultivars were characterized by different ability of cadmium absorption from soil. The examined cultivars were tested for 4 quantitative traits. The impact of the increase of cadmium content in the soil on tested traits was also examined. Multivariate analysis of variance was used to determine the relationship between tested cultivars, cadmium content in the soil and year of the experiment. Significant influence of cultivars and tested interactions for the analyzed quantitative traits was found. Total yield of ACMC Duff cultivar was significantly reduced by increasing of cadmium content in the soil to 4 mg/kg, and showed significant influence on the panicle length of tested cultivars. Calculated variability coefficients showed slight variability of studied traits, regardless of the year of experiment, as well as the concentration of cadmium in the soil. Presented results indicate that the increase of cadmium content in the soil to 4 mg/kg may result in significantly negative impact on the ontogenesis of plants of cultivated flax.
Język
pl
Treść
Celem badań była analiza biometryczna siedmiu odmian lnu oleistego charakteryzujących się zróżnicowaną aktywnością wiązania kadmu z gleby w nasionach pod względem czterech cech ilościowych oraz ocena wpływu zwiększenia zawartości kadmu w glebie na ontogenezę roślin lnu. Analizowane odmiany pochodziły z krajowych zasobów genowych rodzaju Linum. Za pomocą wieloczynnikowej analizy wariancji określono zależności pomiędzy badanymi odmianami, zawar¬tością kadmu w glebie i latami prowadzenia doświadczeń. Obserwowano istotny wpływ odmian i analizowanych interakcji na badane cechy ilościowe. Zwiększenie zawartości kadmu w glebie do 4 mg/kg w istotny sposób obniżało ogólną masę roślin odmiany ACMC Duff oraz miało istotny wpływ na długość wiechy badanych odmian. Obliczone współczynniki zmienności wykazały niewielkie zróżnicowanie badanych cech ilościowych, niezależnie od zastosowanego stężenia kadmu w glebie oraz lat prowadzenia doświadczeń. Otrzymane wyniki wskazują, że zwiększenie zawartości kadmu w glebie z 2 do 4 mg/kg może mieć istotnie ujemny wpływ na wzrost i rozwój roślin lnu oleistego.
Cechy publikacji
Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych
Agronomia
Biotechnology – field of biological sciences
Agronomy
discipline:Agronomia
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
discipline:Agronomy
discipline:Biotechnology – field of agricultural sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:643536