Autonomia społeczności lokalnych z perspektywy prawa rzymskiego i współczesnych rozwiązań normatywnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Journal of Modern Science (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1734-2031
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
127-143
Numer tomu
36
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
prawo samorządowe, autonomia lokalna, prawa rzymskie, municypia, kolonie, gminy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie koncepcji autonomii lokalnej z perspektywy historyczno-porównawczej. W pracy zostaną poddane analizie przepisy prawa rzymskiego oraz prawa polskie. Znajdują się w niej również odniesienia do rozwiązań obecnych w innych wybranych systemach prawnych. Podstawowym założeniem Autora jest przyjęcie hipotezy, że autonomia antycznych municypiów była znacznie szersza niż to jest obecnie. Wynikało to niewątpliwie z odmiennej koncepcji państwa. Współczesne państwo dąży do pełnej kontroli nad organizacją społeczeństwa. Państwo rzymskie ograniczało się do podejmowania takich działań, które były konieczne. Tym samym zasada pomocniczości w starożytności była lepiej realizowana. Interwencja organów centralnych ograniczała się zasadniczo do realizacji takich zadań, które przekraczały możliwości lokalnej społeczności. Obecnie to władza centralna decyduje o formie i zakresie samorządów. Autonomy
Inne
System-identifier
PX-5af56192d5de5935d299e905
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych