Diagnostyka konstrukcji murowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Techniki Budowlanej
Książka
Tytuł książki
Rzeczoznawstwo budowlane : Diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych
Data publikacji
2016
ISBN
9788363792596
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Diagnostyka konstrukcji murowych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
146-168
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
konstrukcja murowa
diagnostyka
stan techniczny
ocena stanu
normalizacja
element murowy
uszkodzenie
zarysowanie
stan graniczny użytkowalności przejściowy
metoda badań
bezpieczeństwo konstrukcji
oddziaływanie dynamiczne
zawilgocenie
badanie chemiczne
korozja biologiczna
Inne
System-identifier
PX-5ad70cf5d5de12908f4ee9d8