Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych siatkarek i siatkarzy.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wychowania Fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
21-27
Numer tomu
27
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Siatkówka
Kobieta
Mężczyzna
Antropometria
Skład ciała
Model
Mistrz sportu
Budowa ciała
Testy
Cechy somatyczne
en
Body composition
Spike and block reach
Anthropometry
Volleyball
Female
Male
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy była charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych w piłce siatkowej. Materiał badawczy stanowiły parametry antropometryczne i wyniki testów zawodniczek 8 najwyżej sklasyfikowanych zespołów Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2015 (n = 94) oraz zawodników 10 najwyżej sklasyfikowanych zespołów Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 (n = 121). Analizie poddano: wiek, wysokość ciała, masę ciała, zasięg jednorącz w ataku, zasięg oburącz w bloku oraz BMI. Uzyskane wyniki zostały opracowane w programie statystycznym STATISTICA 10. Średni wiek badanych siatkarek wyniósł 25,70 lat (SD = 4,23), wysokość ciała 186,65 cm (SD = 5,55), masa ciała 73,37 kg (SD = 6,37), zasięg w ataku 306,20 cm (SD = 8,16), zasięg w bloku 293,57 cm (SD = 9,75), BMI 21,01 (SD = 1,39). Średni wiek badanych siatkarzy to 27,00 lat (SD = 3,43), wysokość ciała 199,26 cm (SD = 6,34), masa ciała 90,89 kg (SD = 8,33), zasięg w ataku 345,76 cm (SD = 11,61), zasięg w bloku 325,08 cm (SD = 11,28), BMI 22,89 (SD = 0,10). Uczestniczki Mistrzostw Europy 2015 i uczestnicy Mistrzostw Świata 2014 charakteryzowali się większą wysokością ciała (p ≤ 0,001), masą ciała (p ≤ 0,001 oraz p ≤ 0,01) i posiadali większe zasięgi w ataku (p ≤ 0,001 oraz p ≤ 0,05) w porównaniu z siatkarkami i siatkarzami występującymi na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata w latach 2000–2012. Zawodniczki ME 2015 posiadały również większy zasięg w bloku (p ≤ 0,01). Uzyskane wyniki wskazują, że w siatkówce żeńskiej i męskiej na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować zwiększenie wysokości ciała, masy ciała i zasięgu w ataku zawodniczek i zawodników na poziomie mistrzowskim. Wyniki badań tu prezentowanych powinny być uwzględnione przez trenerów w procesie doboru i selekcji do gry w piłkę siatkową oraz są pomocne w procesie właściwego konstruowania zespołu.
Język
en
Treść
The aim of this study was to characterise selected anthropometric measurements in female and male volleyball. The research material were contestants from 8 highest placed teams participating in the 2015 Women's European Volleyball Championships (n = 94) and 10 highest placed teams participating in the 2014 Men's World Volleyball Championship (n = 121). The average age of the studied women’s volleyball players was 25.70 years (SD = 4.23), body height 186.65 cm (SD = 5.55), weight 73.37 kg (SD = 6.37), spike reach 306.20 cm (SD = 8.16), block reach 293.57 cm (SD = 9.75), BMI 21.01 (SD = 1.39), Rohrer’s index 1.13 (SD = 0, 08). The average age of the studied men’s volleyball players was 27.00 years (SD = 3.43), body height 199.26 cm (SD = 6.34), weight 90.89 kg (SD = 8.33), spike reach 345.76 cm (SD = 11.61), block reach 325.08 cm (SD = 11.28), BMI 22.89 (SD = 0.10), Rohrer’s index 1.15 (SD = 0.10). Results presented is this article should be used by coaches in the process of selection and screening to play volleyball and are helpful in the constructing a proper team.
Cechy publikacji
Praca oryginalna
Inne
System-identifier
PX-5afee9e3d5de1796ee12ff05