Atrakcyjność turystyczna murali w gdańskiej dzielnicy Zaspa.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
117-131
Numer tomu
27
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Gdańsk (woj. pomorskie) - Zaspa
Mural
Malarstwo monumentalne
Sztuka ulicy
Turystyka miejska
Atrakcyjność turystyczna
Seul (Korea Południowa)
Pusan (Korea Południowa)
en
Mural
Street art
Street galery
Urban tourism
Tourism of the beaten tract
Tourist attraction of Gdańsk
Walking thematic trails
Ihawa Mural Village in Seul
Gamcheon Culture Village in Busan
Zaspa district
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Turystyka miejska jest obecnie jedną z najczęściej wybieranych form turystyki. Celem badania było sprawdzenie, czy współczesne malarstwo ścienne (murali) może stanowić walor turystyczny. Przeprowadzono eksplorację terenu – obserwacji otoczenia murali oraz samych malowideł naściennych w gdańskiej dzielnicy Zaspa, a także w Korei Południowej: Gamcheon Culture Village w Busan oraz w Ihwa-dong Mural Village w Seulu. Badania w Polsce przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2017 roku, natomiast w Korei w maju 2016 roku. W ich wyniku powstała bogata kolekcja fotografii oraz przydatne spostrzeżenia w postaci notatek. Do badania opinii mieszkańców (200 osób) na temat murali posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, a zastosowaną techniką była ankieta zrealizowana w oparciu o autorski kwestionariusz. Murale znajdujące się na terenie Gdańska, a zwłaszcza w jego dzielnicy Zaspa. mogą być atrakcyjne także dla turystów. Wobec rosnącej popularności szlaków murali na świecie (co wykazała analiza literatury oraz własne doświadczenia autorek) można byłoby stworzyć kilka szlaków tematycznych w oparciu o malowidła zdobiące budynki w dzielnicy Zaspa. Malowidła naścienne oprócz funkcji upiększania miasta mogą być także nośnikiem różnych przekazów społecznych, dotykających istotne kwestie związane z problemami współczesnego świata, a także przypominających o ważnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w skali miasta, kraju i globu.
Język
en
Treść
The aim of the research was to check whether contemporary wall paintings (murals), being part of street art, can be a tourist attraction not only for fans of cultural tourism. The authors described three clusters of murals (two in South Korea: in Seoul and Busan, and one in Gdańsk), showing their attractiveness and uniqueness. Surveys conducted among the inhabitants of the Tri-City provided information on the popularity and knowledge of murals in the Zaspa district of Gdansk. The questionnaire also showed the opinion of the residents about the attractiveness of murals for tourists arriving to Gdańsk. Research has shown that murals play an important role in reviving the neglected aesthetics of large-panel housing estates. Additionally, residents have stated that visiting the city and following the route of the Zaspa murals can be a tourist attraction for visitors in Gdańsk.
Cechy publikacji
Praca oryginalna
Inne
System-identifier
PX-5afff68dd5de0f5c6bd962fa